Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Hoe verklaar jy dit?

.....

Ds. Danie Malan reageer op evolusionistiese aanvalle deur Jurie van den Heever op RSG se program Hoe verklaar jy dit.

Goeiedag Haidee

Eerstens my waardering vir jou aanbieding op Sondae van die program: "Hoe verklaar jy dit?"

Ek is 'n afgetrede leraar wat myself as 'n DOMERITUS beskou omdat ek nog steeds die voorreg het om elke Sondag iewers op 'n kansel die Woord van God te verkondig.

Dit is weliswaar 'n feit soos 'n koei dat ons nie altyd met almal wat oor die etergolwe gehoor word, sal saamstem nie.

Van diegene met wie ek radikaal verskil a.g.v. hul aweregse sienings, is die aanbieder van “Uit ’n ander hoek” Jean Oosthuizen en die paleontoloog dr. Jurie van den Heever.

Hulle het al dikwels aanvallende en neerhalende uitsprake oor die Bybel, die kerk (in die algemeen) en erkende behoudende teoloë gemaak. 

Dit laat eenvoudig 'n mens se hare rys!

Boonop het dr. Jurie ook al daaroor gespog dat hy t.s.v. sy (“afwykende”) sienings nog nie deur die NG Kerk op Stellenbosch voor stok gekry of onder sensuur geplaas is nie.

Dit verstom my ook!

Nietemin, die afgelope Sondag 16 Junie 2019 is Jurie by wyse van verandering deur dr. Henk Geertsema “gerepudieer” oor sy stelling dat die sg. fundamentele kreasioniste "verkeerd"  is.  Dr. Geertsema het vir Jurie tereggewys deur daarop te wys dat diesulkes slegs 'n ander siening huldig. Oor hierdie duidelike "regstellende aksie" wil ek graag vir dr. Geertsema my persoonlike dank betuig en sal ek dit waardeer indien jy dit ook so aan hom sal oordra en/of aan my sy kontakbesonderhede kan verskaf?

Jurie vd Heever is baie lief daarvoor om ongure en ongevraagde etikette om diegene wat van hom verskil, se nekke te hang! Soos nou onlangs toe hy sommige geestelike leiers en predikante daarvan beskuldig het dat hulle meen dat hulle die enigste is wat korrek is! Maar, o wee, hoe ironies, toe trap hy mos self in daardie einste slaggat met sy liefdelose opmerking dat die kreasioniste “VERKEERD” is – dus by implikasie dat SLEGS die evolusioniste KORREK is met hulle teoretiese bepaling van (eintlik bespiegeling oor) die ouderdom van die aarde!

Om te bly redekawel en/of te stry oor die ouderdom van die aarde is m.i. ‘n futiele nuttelose oefening!

Trouens, niemand van ons ondermaanse wesens en/of aardbewoners met ons beperkte insig en vermoë was mos daar toe die sg. oerknal plaasgevind het nie!? 

Buitendien moes – in doodgewone eenvoudige verstaanbare Afrikaans - Iemand mos by wyse van spreke die vuurhoutjie getrek of die vonk verskaf het vir die sg. oerknal!  

As uitgesproke Christusvolgeling glo en bely ek (en ook die meerderheid van my gereformeerd-protestantse kollegas) dat die Bybel (met en t.s.v. al die honderde vertalings en sg.”foute” wat begaan is met die oorskryf  daarvan) God se Woord in mensetaal is en NIE mense se gedagtes, woorde of sieninge oor God nie.

Weliswaar is en wil die Bybel nie ’n eksakte, wetenskaplike handboek wees nie (daarom word waarnemings- en ervaringstaal gebruik, soos bv. dat die son opkom of dan weer stilstaan) en ... moet ons dit ook nie as ’n geskiedenisboek beskou wat alles sedert die skepping en grondlegging haarfyn beskryf nie. Dit is ’n boek waarin HEILSHISTORIESE lyne getrek word.

Aan die ander kant is en moet ons die Bybel ook lees as God se “handboek” met duidelike riglyne VIR ALLE natuur- en geesteswetenskappe en wetenskapsbeoefeninge en vir die interpretering van en vir die morele, sosiale lewe en lewensgeskiedenis van mense en volkere.

Die sg. post-moderne mens vir wie daar geen onwankelbare vasstaande waarhede meer is nie (omdat die Bybel o.m. nie as die enigste onfeilbare gesags- en openbaringsbron van die driemaal heilige Drie-enige God erken word nie) wend nou weer allerlei nuwe pogings aan om die Bybel (soos ’n Rudolph Bultmann e.a.) te ontmitologiseer en in terme van metafore te “verklaar”!

Oor al hierdie dinge kan ’n mens maar net verwonderd en verdwaas getuig: “Al die kundigheid en gewaande wysheid van die nietige skepsel het hom tot raserny gedryf!”

Ik hebt (voorlopig altans) gezegd!

Vriendelike groete

DJ Malan

 

TOP