Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Welkom by Lig in Duisternis Uitgewers se Tafelgesprekke

In hierdie afdeling wil ons graag ons lidmate asook ander gelowiges inlig en op hoogte hou van relevante inligting binne ons kerkverband asook die breër kerklike gemeenskap in SA en die res van die wêreld.

 

Gesprek oor Die Statebybel

** Opname in video formaat:

TOP