Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Kommissie vir Sending en Evangelisasie (KSE)

Die Kommissie

  1. help waar moontlik om sending- en evangelisasie-aksies te koördineer;
  2. om advies te gee; en
  3. toe te sien dat op elke Sinode verslag gedoen word van die stand van sending in die AP kerkverband.
TOP