Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Kinderbeskermingsregister

    

Kinderbeskermingsregister: Wie, wat, waar en hoe?

Die kinderbeskermingsregister is van toepassing op alle jeugwerkers. So, wie moet dus almal registreer? Die antwoord is maklik, almal wat in hul daaglikse werk as werknemer, werkgewer  of vrywilliger met kinders onder die ouderdom van 18 jaar te doen kry, moet registreer.  

Met die ingang van 2010 het die “nuwe” Kinderwet in werking getree genaamd “Children’s Act” (Wet 38/2005).  Saam met die Wet waaroor almal baie opgewonde was, het ook ’n paar nuwe voorskrifte gekom.  Een van die grootste daarvan is die sogenaamde “Child Protection Register” of soos ons dit noem die Kinderbeskermingsregister.  Die idee agter die register is om enige persoon wat skuldig bevind is aan ’n misdaad teen ’n kind, se naam op die register moet verskyn.  Die Wet is ook baie voorskriftelik oor die feit dat almal wat met kinders werk, se  name moet teen die register gekontroleer word om seker te maak dat hy/sy se naam nie daarop verskyn nie.  Die uiteindelike doel is om seker te maak dat ons kinders veilig is daar waar hul daagliks versorg word.

.

U kan die dekbrief hier aflaai 

U kan vorm 29 hier aflaai 

U kan vorm 30 hier aflaai 

TOP