Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Dringende behoefte onder Afrikaners in Botswana

Ds. Petrus van Rensburg

 

Ons eie mense in die hele Botswana het, buiten vir die suide – geen voltydse Gereformeerde leraar nie. Kerkwees het vir hierdie mense byna onbekostigbaar geword.

 

Botswana is nie ver nie. Dit is nie êrens ver oor die water nie. Ons praat selfs nie van sending en evangelisasie onder ‘n vreemde volk en ander kultuur met al die unieke en ook belangrike uitdagings nie. Die tragiese verhaal speel hom af in Afrikaans, in ons buurland, onder ons eie mense.

 

Om ’n lang storie kort te maak: Daar is ‘n gemeente in Francistown in die ooste van Botswana. Hulle het hulle eie kerkgebou, eie gemeente voertuig, en wil graag bediening moontlik maak te midde van hulle eie unieke omstandighede – met die beroep van ‘n leraar uit die AP Kerk.

 

Die AP Kerk Dendron se kerkraad het reeds sekere verbintenisse tot so ‘n bediening gemaak. Daar is reeds twee beroepe uitgebring, maar sonder sukses. Intussen het die gemeente daar gekwyn tesame met die inkomste – en die dringendheid raak haas onuithoudbaar.

 

Tans kan daar slegs ‘n beroep uitgebring word vir ‘n leraar met ‘n intree traktement, wat die beroepingsmoontlikhede beperk, asook die leraar se bewegingsmoontlikhede om oor groot afstande te kan bedien.

 

’n Leraar wat werklik geroepe is om met ‘n passie om ’n visser van mense te wees vir sy Meester, kan Francistown bedien, tesame met ‘n klompie mense op Orapa, en eindelik ook plekke soos Nata en Selebe-Pikwe. By laagenoemde plekke was daar reeds dienste gehou vir tussen 20 en 40 eensgesinde kinders van die Here.

 

U kan deel wees van hierdie grootse inisiatief wat ‘n verskil kan maak aan ‘n land se gelowiges, vir nou en vir die geslagte wat kom. Daarom vra ons u: Dra hierdie mense op aan die Here. Bid vir leiding en vir lig in duisternis. En as dit op u as kerkraad of individu se hart gedruk word om ‘n maandelikse finansiële verbintenis vir ‘n beperkte tyd te maak, al is dit hoe gering, skakel so gou moontlik met AP Kerk Dendron. Alle fondse sal direk en alleenlik hiervoor aangewend word.

 

Wanneer u weer na u gemeentebyeenkoms toe ry saam met u kind, of wanneer u die gemeenteblad lees, koester hierdie voorregte. U maak gebruik van strukture met ewigheidswaarde waarna ander nog net kan smag.

 

Ds. Petrus - 015-5010070 of 0833247720 vir meer inligting.

TOP