Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

 

VTO kort kursus in PATRISTIEK, 24-28 September 2018 

Die Fakulteit Teologie van die AP Akademie bied DV Dinsdag 25 September – Vrydag 28 September 2018 'n VTO kort kursus oor die Patristiek (vroeg-Chistelike kerkvaders) aan vir leraars en ander belangstellendes. Na voltooing van die kort kursus sal suksesvolle kandidate 'n sertifikaat vir die kursus ontvang.

Die kursus sal vir leraars van die AP Kerkverband 5 VTO krediete tel. Volgens besluit van die Sinode van die AP Kerke 2017 (Sakelys Sinode 2017, p. 274, pt. 12. en 12.2), benodig leraars 25 VTO krediete by die Kuratorium vir 'n VTO-diploma.

Leraars van ander kerkverbande en ander belangstellendes is ook baie welkom om die geleentheid by te woon.

Die koste beloop R700 per kursusganger en sluit die studiemateriaal, verversings en etes in behalwe Donderdagaand se ete by Rademeyers Restaurant. U kan die program hier aflaai.

Vir verdere inligting, kontak die Dekaan Teologie, prof. Gerrit Smit (gerrit.smit@apa.ac.za) of ds. Johan Schütte (direkteur@apk.co.za).


Lief en Leed

Die AP Kerk hierdie afgelope week een van sy groot strydrosse verloor met die afsterwe van emeritusprofessor Hennie Theron op Woensdag 15 Aug, enkele dae voor sy 90ste verjaarsdag. Professor Theron het sy bediening in 1953 in die NG Kerk Middelvlei begin. In 1987 het hy na die AP Kerk oorgekom. In 1988 word hy dosent aan die destydse Teologiese Skool van die AP Kerk en van 1989 tot met sy emeritaat in 2005, het hy die stoel van hoogleraar in Nuwe Testament by die Teologiese Skool en later die AP Akademie, beklee. Hy sal onthou word vir sy fyn humorsin en nederige geaardheid. Ons bid sy geliefdes die troos van die Here toe.

Ons sal begrafnisreëlngs gee sodra dit bekend is.Lief en Leed

Met leedwese moet ons u meedeel van die afsterwe van ds. Floris Mostert, emeritusleraar en lidmaat van Trans-Magalies gemeente. Hy is Dinsdag, 31 Julie, na ’n kort siekbed op die ouderdom van 83 jaar oorlede. Ons bid sy familie die troos van die Here toe. Die begrafnis vind DV op Vrydag 10 Augustus 2018 plaas. Om 11:00 sal die ter aarde bestelling by die Pretoria-Oos begraafplaas plaasvind. Om 13:00 vind die diens by die AP Kerk Trans-Magalies plaas. Dit is by Springbokvlakteweg 141, Montana.

 


Lief en Leed

Mej. Jacoba Bresler wat vir meer as 27jaar in die afdeling Finansies by die gemeenskaplike kerkkantoor gewerk het, is Dinsdag 31 Julie skielik oorlede. Vir die personeel van die gemeenskaplike kerkkantoor en haar familie is dit ’n groot skok. Ons bid vir haar familie en die personeel by die gemeenskaplike kerkkantoor. Mag die Here se onbeskryflike troos en vrede berusting bring. Die roudiens was 3 Augustus 2018 by AP Kerk Moot-Sentraal.

 


Kerkorde 2018

Kerkorde 2018 het sopas op die rakke verskyn en is beskikbaar teen R60.00 per eksemplaar.

Bestellings kan geplaas word by versending@apk.co.za

Neem asb. kennis dat 'n kopie aan elke kerkraad en leraar gestuur sal word en teen die gemeente se rekening gefaktureer sal word.

 


Reformatoriese Konferensies 2018 

 


Susterskonferensie 2018

Kennisgewing: Die sluitingsdatum vir inskrywings is verleng tot 15 Augustus 2018.


 Die Afrikaanse Protestantse Akademie se Teologiese Dag vir 2019

Datum: Maandag, 21 Januarie 2019.

Tyd: 9:00 – 14:00. Verrigtinge word met ‘n vleisbraai afgesluit.

Tema: Verhouding tussen Kerk en Staat en die hedendaagse rol van die NGb Art 36.

Departement: Diakoniologie en Missiologie.

Plek: AP Kerk Pretoria-Oos, Glenwoodweg 48, Lynnwood Glen, Pretoria.


Die Afrikaanse Protestantse Akademie se Opening vir 2019

Datum: Sondag, 20 Januarie 2019.

Tyd: 18:00 Openingsdiens.

Plek: AP Kerk Pretoria-Oos, Glenwoodweg 48, Lynnwood Glen, Pretoria. 


 ALGEMEEN 

Die AP Kerk Wonderboom bied die Bloedrivier 180 toer aan vanaf 1-4 Oktober 2018. Die volgende is ingesluit by die toer:

Slaap in ossewaens (matrasse word voorsien), besoek onder meer Talana, Dingaanskraal en Piet Retief se graf.

Kostes beloop R1340.00 vir kinders onder 12 jaar en R1600.00 vir almal 13 jaar en ouer. Vir enige verdere inligting kontak gerus vir Rudi by 082 536 1917.


Die 400-jarige herdenking van die Sinode van Dordt

Die 400-jarige herdenking van die Sinode van Dordt word vir November 2018 in Nederland beplan, waartydens ds Johan Schütte, die Direkteur van Kerkadministrasie, ʼn referaat in Dordrecht sal lewer. ʼn Paar leraars het besluit om ʼn Reformasietoer te beplan, voorlopig vanaf 13 tot 22 November, wat met die geleentheid saamval.

Die volgende stede/dorpe sal ondermeer besoek word:  Amsterdam, Dordrecht, Wittenberg, Heidelberg, Zürich en Genéve.

Die koste beloop R23 000 per persoon (vlugte, reis en verblyf en sommige etes ingesluit).

Vir meer inligting en bespreking gebruik aseblief die volgende kontak-adres boodskapper@apk.co.za


 Vir die reël van preekgeleenthede vir studente

Mev. Rina de Wet reël die preekgeleenthede vir studente. 


WEBSKAKELS

Gemeentes wat webblaaie het kan vir ons die skakels gee vir plasing op hierdie blad. Gaan loer gerus by

TOP