Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Lief en Leed

Ds. Christo Jooste en sy vrou Deidré se babaseuntjie, Hendrik, is vanoggend vyf weke te vroeg gebore. Hy is tans in die in die intensiewe eenheid, maar dit gaan goed met hom. Ons is saam met hulle dankbaar vir die nuwe lewe uit die Here se hand en bid hulle die seën van die Here toe. Sodra ons ’n mooi foto het, plaas ons dit.

Ons dink ook aan ds. Leon Lubbe. Het ligamente in sy knie geskeur en gaan vandag in vir ’n operasie. Mag ons hemelse Vader aan hom volkome genesing skenk.


Lief en leed 

Op 5 Oktober het ds. Jan en Marguerite Brink 'n seuntjie, Johanne Guillaume Brink, ryker geword. Ons wens hulle hartlik geluk en bid hulle die seën van die Here toe.

 


Dit is met leedwese dat ons bekendmaak dat br. Paul Fouché op 31 Augustus oorlede is.

Hy was vir baie jare voorsitter van die AP Kerk pensioenfonds, hy het gedien op die BRKA/GKK, Eiendomskomitee, die sub-komitee van die GKK oor die Jeugtuiste destyds, ouderling, stadsraadslid, kranige WP-rugbyspeler, 'n legende in die AP Kerk waar hy gegaan het en wat hy gedoen het. Godsvresend en opreg. Die vergaderings wat oom Paul gelei het, is altyd deur die leraar geopen, as daar een teenwoordig was.

Op 1 Desember 2015 gee oom Paul kennis op 92 jarige leeftyd dat hy die voorsitterstoel van die AP Kerk Pensioenfonds opgee omdat sy liggaam nie meer verder kan gaan nie.

Dit was oom Paul Fouché. Wat 'n merkwaardige onbaatsugtige man wat die eer van die Here gesoek het.


VTO kort kursus in PATRISTIEK, 24-28 September 2018 

Die Fakulteit Teologie van die AP Akademie bied DV Dinsdag 25 September – Vrydag 28 September 2018 'n VTO kort kursus oor die Patristiek (vroeg-Chistelike kerkvaders) aan vir leraars en ander belangstellendes. Na voltooing van die kort kursus sal suksesvolle kandidate 'n sertifikaat vir die kursus ontvang.

Die kursus sal vir leraars van die AP Kerkverband 5 VTO krediete tel. Volgens besluit van die Sinode van die AP Kerke 2017 (Sakelys Sinode 2017, p. 274, pt. 12. en 12.2), benodig leraars 25 VTO krediete by die Kuratorium vir 'n VTO-diploma.

Leraars van ander kerkverbande en ander belangstellendes is ook baie welkom om die geleentheid by te woon.

Die koste beloop R700 per kursusganger en sluit die studiemateriaal, verversings en etes in behalwe Donderdagaand se ete by Rademeyers Restaurant. U kan die program HIER aflaai.

Vir verdere inligting, kontak die Dekaan Teologie, prof. Gerrit Smit (gerrit.smit@apa.ac.za) of ds. Johan Schütte (direkteur@apk.co.za).


 


 Kerkorde 2018

Kerkorde 2018 het sopas op die rakke verskyn en is beskikbaar teen R60.00 per eksemplaar.

Bestellings kan geplaas word by versending@apk.co.za

Neem asb. kennis dat 'n kopie aan elke kerkraad en leraar gestuur sal word en teen die gemeente se rekening gefaktureer sal word.

 


Reformatoriese Konferensies 2018 

 


Susterskonferensie 2018

Kennisgewing: Die sluitingsdatum vir inskrywings is verleng tot 15 Augustus 2018.


Die Afrikaanse Protestantse Akademie se Teologiese Dag vir 2019

Datum: Maandag, 21 Januarie 2019.

Tyd: 9:00 – 14:00. Verrigtinge word met ‘n vleisbraai afgesluit.

Tema: Verhouding tussen Kerk en Staat en die hedendaagse rol van die NGb Art 36.

Departement: Diakoniologie en Missiologie.

Plek: AP Kerk Pretoria-Oos, Glenwoodweg 48, Lynnwood Glen, Pretoria.

U kan die PROGRAM vir die APA se Teologiese Dag 2019 HIER aflaai 


Die Afrikaanse Protestantse Akademie se Opening vir 2019

Datum: Sondag, 20 Januarie 2019.

Tyd: 18:00 Openingsdiens.

Plek: AP Kerk Pretoria-Oos, Glenwoodweg 48, Lynnwood Glen, Pretoria. 


 ALGEMEEN 

Die AP Kerk Wonderboom bied die Bloedrivier 180 toer aan vanaf 1-4 Oktober 2018. Die volgende is ingesluit by die toer:

Slaap in ossewaens (matrasse word voorsien), besoek onder meer Talana, Dingaanskraal en Piet Retief se graf.

Kostes beloop R1340.00 vir kinders onder 12 jaar en R1600.00 vir almal 13 jaar en ouer. Vir enige verdere inligting kontak gerus vir Rudi by 082 536 1917.


Die 400-jarige herdenking van die Sinode van Dordt

Die 400-jarige herdenking van die Sinode van Dordt word vir November 2018 in Nederland beplan, waartydens ds Johan Schütte, die Direkteur van Kerkadministrasie, ʼn referaat in Dordrecht sal lewer. ʼn Paar leraars het besluit om ʼn Reformasietoer te beplan, voorlopig vanaf 13 tot 22 November, wat met die geleentheid saamval.

Die volgende stede/dorpe sal ondermeer besoek word:  Amsterdam, Dordrecht, Wittenberg, Heidelberg, Zürich en Genéve.

Die koste beloop R23 000 per persoon (vlugte, reis en verblyf en sommige etes ingesluit).

Vir meer inligting en bespreking gebruik aseblief die volgende kontak-adres boodskapper@apk.co.za


 Vir die reël van preekgeleenthede vir studente

Mev. Rina de Wet reël die preekgeleenthede vir studente. 


WEBSKAKELS

Gemeentes wat webblaaie het kan vir ons die skakels gee vir plasing op hierdie blad. Gaan loer gerus by

TOP