Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Kaapprovinsie Gemeentes: A-G

ABERDEEN: 16/11/1988  B44 D16
Eredienste: AP kerkgebou Greystraat Aberdeen, 10:00.
Leraar: Vakant.
Skriba/kassier: Mev. AS Erasmus Berrangeweg 79 Adendorp 6282; e-pos: aberdeen@apk.co.za 
Voorsitter van kerkraad: Oudl. R van der Merwe.


AGGENEYS: kyk Namakwaland.


ALBERTINIA: 22/01/1993 B71 D9
Eredienste: AP kerkgebou Albertinia, 10:00.
Bedieningsooreenkoms met Riversdal.
Leraar:
Ds. DFM Cronjé. 
Skriba/kassier:
WA Theron Posbus 111 Albertinia 6695; e-pos: albertinia@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. R Wolfaardt.


ALEXANDERBAAI: kyk Namakwaland.


ALGOA: kyk Port Elizabeth.


BARKLY-OOS: 14/04/1988 B76 D33
Eredienste: AP kerkgebou Van der Merwestraat Barkly-Oos, 09:00.
Bedieningsooreenkoms met Steynsburg.
Leraar:
Vakant.
Skriba: GG van Zyl Posbus 202 Barkly-Oos 9786; e-pos: barklyoos@apk.co.za
Kassier:
Mev. S Labuschagne. 
Voorsitter van kerkraad:
Oudl. WA du Randt.


BARKLY-WES: 15/01/1988 B8 D3
Eredienste: AP kerkgebou Erasmusstraat Barkly-Wes, 10:00.
Leraar: Vakant.
Skriba/kassier: JP Snyman Posbus 1 Barkly-Wes 8375; e-pos: barklywes@apk.co.za  
Voorsitter van kerkraad: Oudl. JP Snyman.


BEAUFORT-WES: 09/08/1987 B45 D8
Eredienste: AP kerksaal Blythstraat 32 Beaufort-Wes, 10:00; 17:00. 
Leraar: Vakant.
Skriba/kassier: Mev. L Barnard Posbus 7 Beaufort-Wes 6970; e-pos: beaufortwes@apk.co.za 
Voorsitter van kerkraad: Oudl. PG Kritzinger.


BRAKRIVIER: 01/02/1993 B87 D13
Eredienste: Seesterlaan 2A Reebokhoogte, 09:00.
Leraar: Vakant.
Saakgelastigde: S Olivier Posbus 700 Hartenbos 6520; e-pos: brakrivier@apk.co.za
Kassier: A du Plessis.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. AC Boshoff.


BRITSTOWN: 23/03/1988 B7 D0
Eredienste: AP kerkgebou Waterkantstraat Britstown, 11:00.
Bedieningsooreenkoms met De Aar. 
Leraar:
Dr. RW Louw (beperkte dienstermyn).
Skriba/kassier:
Mev. S Smith Posbus 28 Britstown 8782; e-pos: britstown@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad:
Oudl. GWA Rust.


CALVINIA: 27/11/1990 B21 D5
Eredienste: AP kerkgebou Paul Krugerstraat Calvinia, 10:00.
Leraar: Vakant. 
Skriba/kassier: Mev. L de Lange Posbus 469 Calvinia 8190; e-pos: calvinia@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. SJA le Roux.


CARNARVON: 25/04/1988 B16 D3
Eredienste: AP kerkgebou De Villiersstraat Carnarvon, 09:00 (elke tweede Sondag van die maand). 
Bedieningsooreenkoms met De Aar.
Leraar:
Dr. RW Louw (beperkte dienstermyn).
Skriba/kassier:
Mev. L Williams Posbus 103 Carnarvon 8925; e-pos: carnarvon@apk.co.za 
Voorsitter van kerkraad:
Oudl. AJ van Aswegen.


CLANWILLIAM: 07/02/1988 B105 D26
Eredienste: AP kerkgebou Voortrekkerstraat, 09:00. 
Leraar:
Vakant.
Skriba:
Mev. MJE Gey van Pittius Posbus 182 Clanwilliam 8135; e-pos: clanwilliam@apk.co.za
Kassier: PW de Wet. 
Voorsitter van kerkraad:
Oudl. HC de Beer.


DE AAR: 07/03/1988 B37 D17
Eredienste: AP Kerk Gemeentesentrum Hoofstraat 80 De Aar, 09:00; 18:00.
Bedieningsooreenkoms met Carnarvon, Britstown,Vanwyksvlei en Prieska.
Leraar: Dr. RW Louw (beperkte dienstermyn). 
Skriba: Dr. RW Louw Posbus 301 De Aar 7000; e-pos: deaar@apk.co.za
Kassier: Mev. H Mugglestone.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. WCN du Toit.


DOUGLAS: 03/08/1987 B41 D11
Eredienste: AP kerksentrum h/v Barkly- en Arnotstraat Douglas, 12:00.
Leraar: Vakant. 
Skriba/kassier: Mev. R du Preez Posbus 403 Douglas 8730; e-pos: douglas@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. A Steyn.


FRASERBURG: 14/10/1988 B26 D0
Eredienste: AP kerkgebou Cilliersstraat Fraserburg, 10:00.
Leraar:
Vakant.
Skriba/kassier:
Mej. L van den Berg Posbus 107 Fraserburg 6960; e-pos: fraserburg@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad:
Oudl. S van Schalkwyk.


GANSBAAI: 15/10/2000 B53 D4
Eredienste: Birkenhead Bootklub-saal, 10:00.
Leraar: Vakant.
Skriba/kassier: Mev. A Otto Posbus 364 Gansbaai 7220; e-pos: gansbaai@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. J Venter.


GEORGE: 28/08/1987 B96 D14
Eredienste: AP kerkgebou h/v St. Paul’s- en Johnstraat Denneoord George, 10:30 (Jan.-Jun.); 08:30 (Jul.-Des.)(alternatiewelik).
Bedieningsooreenkoms met Oudtshoorn.
Leraar:
Ds. HJ Jones.
Saakgelastigde:
ED Claassen Posbus 10496 George 6530; e-pos: george@apk.co.za
Kassier: LJ Janse van Rensburg. 
Voorsitter van kerkraad:
Oudl. WJ Mouton.


GORDONIA: 25/11/1987 B317 D101
Eredienste: AP kerkgebou Vierdelaan 28 Oosterville Upington, 09:00; 18:30 (elke eerste en derde Sondag).
Leraar:
Ds. JH Bisschoff.
Skriba/kassier: Mev. EH de Jongh Posbus 790 Upington 8800; e-pos: gordonia@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. H Kalp.


 

GRIEKWASTAD: 11/02/1991 B20 D6
Eredienste: AP kerkgebou Hoofstraat Griekwastad, 15:00.
Leraar: Vakant.
Skriba/kassier: H Brits Posbus 114 Campbell 8360; e-pos: griekwastad@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. B Venter.


 

 

TOP