Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Transvaal Gemeentes: T-Z

THABAZIMBI: 26/08/1987 B235 D49
Eredienste: AP kerkgebou Warmbadweg Thabazimbi, 09:30. 
Leraar: 
Ds. RF Smit 
Saakgelastigde: 
Mev. JP Grimes Posbus 607 Thabazimbi 0380; e-pos: thabazimbi@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad:
 Oudl. JD Marais.


TRANS-MAGALIES: 08/02/1988 B313 D32
Eredienste: AP kerkgebou Springbokvlakteweg 141 Montana Landbouhoewes, 09:00.
Leraar: 
Ds. LA du Plessis.
Saakgelastigde: 
Mev. MP Poolman Posbus 14006 Sinoville 0129; e-pos: transmagalies@apk.co.za
Voorsitter van die kerkraad: 
Oudl. PL Vlok.


TUINPLAAS: 19/07/1987 B31 D7
Eredienste: AP kerkkompleks “De Hoop” Tuinplaas, 09:00.
Leraar: 
Ds. JJ Venter (beperkte dienstermyn).
Skriba: GJ Serfontein Posbus 57 Modimolle 0510. 
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. J Maritz.


TZANEEN: 23/08/1987 B234 D73
Eredienste: AP kerkgebou Waterbessiestraat 1 Tzaneen, 09:00. 
Leraar: Vakant. 
Skriba/kassier:
 AQ Campbell Posbus 3728 Tzaneen 0850.
Voorsitter van kerkraad:
 Oudl. P Vermaak.


VAALWATER: 12/05/1991 B60 D14
Eredienste: AP kerksaal Zanddrifweg 295 Vaalwater, 07:30.
Bedieningsooreenkoms met Waterberg. 
Leraar: 
Ds. LE Prinsloo.
Skriba: 
JD Weilbach Posbus 384 Vaalwater 0530.
Kassier:
 
Mev. C du Toit.
Voorsitter van kerkraad:
 
Oudl. JC Weilbach.


VANDERBIJLPARK: 09/09/1987 B157 D17
Eredienste: AP kerkkompleks Moffatstraat Vanderbijlpark, 09:00.
Leraar: 
Dr. TM Snyman (beperkte dienstermyn).
Skriba: 
Mev. T Henn Posbus 3103 Vanderbijlpark 1900.
Kassier:
 
F Kuilder.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. F Kuilder.


VENTERSDORP: 12/07/1987 B97 D32
Eredienste: AP kerkgebou h/v Visser- en Elandstraat Ventersdorp, 08:15.
Bedieningsooreenkoms met Klerksdorp.
Leraar: 
Ds. OG van Rooyen (sr.). 
Skriba/kassier: 
Mev. L Grové Posbus 218 Ventersdorp 2710; e-pos: ventersdorp@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. M Boshoff.


VEREENIGING: 26/07/1987 B131 D14
Eredienste: AP kerkkompleks h/v Risilaan en Klarerstraat Risiville, 09:00.
Leraar: 
Ds. JM Rheeder (beperkte dienstermyn).
Skriba: 
CHJ van Aswegen Posbus 265014 Drie Riviere 1935; e-pos: vereeniging@apk.co.za
Kassier: 
Mev. A Muller.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. W Steyn.


VERWOERDBURG: 06/07/1987 B499 D129
Eredienste: AP kerkgebou h/v Theuns van Niekerkstraat en Estcourtrylaan Wierdapark X2, 09:00. 
Leraar: 
Ds. W van Zyl.
Skriba:
 
PJ Pienaar Posbus 53461 Wierdapark 0149; e-pos: verwoerdburg@apk.co.za
Saakgelastigde: 
Mev. H van Jaarsveld.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. JJ Hough.


VOLKSRUST: kyk Amajuba.


WARMBAD: 09/08/1987 B220 D54
Eredienste: AP kerkgebou h/v Huilbos- en Katjiepieringlaan Warmbad, 09:00.
Leraar: 
Ds. PJ Malan.
Skriba: D van Niekerk Posbus 482 Bella-Bella 0480.
Kassier: Mej. I Malan.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. WS Conradie.


WATERBERG: 09/08/1987 B246 D49
Eredienste: AP kerkgebou Maroelalaan 42 Nylstroom, 10:00.
Bedieningsooreenkoms met Vaalwater.
Leraar: Ds. LE Prinsloo.
Skriba: AA Cilliers Posbus 2398 Nylstroom 0510.
Saakgelastigde: Mev. JC Venter.
Voorsitter van kerkraad:
 Oudl. NG Olivier.


WESMOOT: 18/11/1990 B126 D19
Eredienste: AP kerkgebou Hannystraat 890 Pretoria Tuine, 09:30.
Leraar:
 Ds. NJ Rautenbach (beperkte dienstermyn).
Skriba/kassier: PL Steyn Posbus 49780 Hercules 0030.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. PL Steyn.


WITBANK: 23/09/1987 B130 D30
Eredienste: AP kerkgebou Ritastraat 7 Del Judor X4 Witbank, 10:30.
Bedieningsooreenkoms met Bronkhorstspruit.
Leraar: 
Dr. JH Breytenbach.
Skriba/kassier: HJ Botha Posbus 6057 Tasbetpark 1040.
Voorsitter van kerkraad: Dr. JH Breytenbach.


WITRIVIER: 01/11/1987 B200 D78
Eredienste: AP kerkgebou Plot 67 Kleinbegin, 08:30.
Leraar: 
Ds. HJ Dafel.
Skriba/kassier: JJ Venter Posbus 738 Witrivier 1240; e-pos: witrivier@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. K Herselman.


WONDERBOOM: 16/05/1990 B235 D55
Eredienste: AP kerksentrum h/v Daan de Wet Nelrylaan en Sewendelaan Hesteapark Akasia, 09:00.
Leraar: Prof. dr. GDS Smit (beperkte opdrag)%20wonderboom@apk.co.zaSaakgelastigde:%20E%20Roderigues.">.
Skriba: M Classen Posbus 52123 Dorandia 0182; e-pos:
wonderboom@apk.co.za
Saakgelastigde: E Roderigues.

Kassier: Mev E Bosman. 
Voorsitter van kerkraad: Oudl. D van der Merwe.


ZEERUST: 30/07/1987 B104 D19
Eredienste: AP kerkgebou Bankstraat 16 Zeerust, 10:15.
Leraar: 
Vakant.
Skriba: 
JS Venter Posbus 766 Zeerust 2865; e-pos: zeerust@apk.co.za
Kassier: Mev. A Keulder. 
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. JH du Plessis.


 

TOP